Bli medlem!

Humanistisk Ungdom er organisasjonen for deg fra 15 til 25 år som har et humanistisk syn på livet. Vi kjemper for et samfunn basert på det vi vet og ikke det vi tror.

Medlemskontingenten er 50 kr i året.

Medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund. Medlemskap i vår moderorganisasjon er gratis fram til du fyller 26 år.

Velg ett av alternativene under for å bekrefte hvem du er: